ริเริ่มโครงการกระตุ้นการสร้างงานให้กับคนยากจนในแอฟริกา

ริเริ่มโครงการกระตุ้นการสร้างงานให้กับคนยากจนในแอฟริกา

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ( UNDP ) ได้เปิดตัวโครงการริเริ่มเพื่อส่งเสริมการสร้างงานผ่านการมีส่วนร่วมของผู้มีรายได้น้อยในแอฟริกาในโครงการพัฒนาธุรกิจในฐานะลูกค้า พนักงาน ผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการโครงการ African Facility for Inclusive Markets (AFIM) ซึ่งเปิดตัวเมื่อวานนี้ในเมือง Cape Town ของแอฟริกาใต้จะเป็นประโยชน์ต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหลายพันแห่งในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และภาคการจัดจำหน่ายที่มุ่งเป้าไปที่ผู้หญิงและคนหนุ่มสาวในพื้นที่ชนบท

“ภาคเอกชนใหม่กำลังเกิดขึ้นในแอฟริกาซึ่งมีศักยภาพในการสร้างงานใหม่ 

โอกาสในการสร้างรายได้ และผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับทุกคน” Aeneas Chuma ผู้แทนพิเศษของ UNDP ของ AFIM และผู้ประสานงานประจำ UN ของเคนยา กล่าวเปิดตัวโครงการริเริ่มที่ World Economic ฟอรั่มสำหรับแอฟริกา 2011

ด้วยสำนักงานในโจฮันเนสเบิร์ก ดาการ์ และไนโรบี AFIM จะมุ่งเน้นไปที่ตลาด ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่มีศักยภาพมากที่สุดสำหรับการสร้างงานและรายได้ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีรายได้น้อย ภาคส่วนเหล่านั้นรวมถึงการเกษตร อาหาร การท่องเที่ยว เหมืองแร่ และการค้าปลีก

ประมาณร้อยละ 73 ของประชากรชาวแอฟริกันใต้ทะเลทรายซาฮารา หรือเกือบ 560 ล้านคน มีรายได้ไม่ถึง 2 ดอลลาร์ต่อวัน ตามตัวเลขของธนาคารโลก

ความคิดริเริ่มนี้จะต่อยอดจากการแบ่งปันความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดจากโครงการริเริ่มของภาคเอกชนระดับภูมิภาคและระดับชาติในกว่า 12 ประเทศในแอฟริกา รวมถึงแองโกลา บูร์กินาฟาโซ เอธิโอเปีย เคนยา และมาลาวี

ในฐานะที่เป็นความคิดริเริ่มตามความร่วมมือ 

จะรวบรวมภาคเอกชนและหน่วยงานพัฒนาระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติเข้าเป็นพันธมิตรเพื่อตลาดที่ยากจนซึ่งมุ่งเน้นไปที่ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและการฟื้นตัวหลังความขัดแย้ง

งานของ AFIM จะถูกจำลองตามความคิดริเริ่มที่คล้ายคลึงกัน เช่น Business Call to Action ซึ่งเป็นหุ้นส่วนระดับโลกที่ประกอบด้วย UNDP และองค์กรระดับนานาชาติและผู้บริจาคอีก 7 แห่งที่ท้าทายธุรกิจให้มุ่งมั่นเพื่อความสำเร็จในเชิงพาณิชย์ในขณะที่มีส่วนช่วยเหลือในการลดความยากจน

“African Facility for Inclusive Markets เป็นโอกาสที่ดีในการเป็นนายหน้าหุ้นส่วนและการเจรจาระหว่างภาคธุรกิจ รัฐบาล องค์กรระดับภูมิภาค และพันธมิตรด้านการพัฒนาอื่นๆ สำหรับตลาดที่ยั่งยืนและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่” นาย Chuma กล่าว

แนะนำ : เคล็ดลับต่างๆ | เว็บรวมวิธีต่างๆ How to | จัดอันดับซีรีย์ | รีวิวครีม