UFABET

UFABET

Pay Dirt: เครื่องเก็บฝุ่น Cometary กลับบ้าน

Pay Dirt: เครื่องเก็บฝุ่น Cometary กลับบ้าน

พุ่งผ่านชั้นบรรยากาศของโลกหลังจากการเดินทาง 7 ปี 5.6 พันล้านกิโลเมตร แคปซูลอวกาศที่บรรทุกดาวหางและฝุ่นระหว่างดวงดาวลงจอดในทะเลทรายยูทาห์เมื่อวันที่ 15 มกราคม ยานอวกาศ Stardust ของ NASA รวบรวมสินค้าที่มีค่าที่สุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว...

Continue reading...